הגלריה המרכזית טיוטה

הגלריה המרכזית טיוטה

משפחת צדוק

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת נפחא

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת שעיו

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת קורח

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת הירש

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת ביטון

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת קאופמן

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת עמר

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת אלון

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת שבת

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת רוטנברג

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת זוסמן

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת בר ששת

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת שק

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת כהן

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת ביטון

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת ויינפלד

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת שפיגנטל

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת רוגל

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת שטרית

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת ברנס

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת פוייפר

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת דנינו

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת כהן

מעצבת: תמר בר ששת

משפחת וינשטוק

מעצבת: תמר בר ששת